Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.

Referencie

č. Spracovaná dokumentácia investičný náklad* v EUR rok spracovania

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva. Stupeň dokumentácie: Zámer na posudenie vplyvu na životné prostredie. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Inžinierska činnosť za účelom vydania územného rozhodnutia

1 Veľká Ida — Kanalizácia — rozšírenie 6 618 000 2006 - 2009
2 Jasov — Kanalizácia 7 365 000 2006 - 2009
3 Moldava nad Bodvou — ČOV — zvýšenie kapacity 7 452 000 2006 - 2009
4 Turňa nad Bodvou — Kanalizácia 3 731 000 2006 - 2009
5 Poproč — Kanalizácia — rozšírenie 4 918 000 2006 - 2009
6 Medzev — Kanalizácia — rozšírenie 5 600 000 2006 - 2009
7 Moldava nad Bodvou — časť Budulov — Kanalizácia — rozšírenie 424 000 2006 - 2009
8 Medzev — Vodovod — rozšírenie 723 000 2006 - 2009
9 Mokrance — Vodovod — rozšírenie 1 506 800 2006 - 2009
10 Paňovce, Čečejovce — Seleška — Vodovod 2 872 000 2006 - 2009
11 V. Klatov, N. Klatov — Skupinový vodovod 2 870 000 2006 - 2009
12 Jasov — Kanalizácia 7 032 000 2006 - 2009
13 Šemša, Hodkovce, Nováčany — Skupinový vodovod 5 388 000 2006 - 2009
14 Janík — Vodovod — rozšírenie 1 494 000 2006 - 2009
15 Obce údolia Kaňapty — Skupinový vodovod — rozšírenie 3 352 000 2006 - 2009
16 Cestice – časť Dobogov — Vodovod — rozšírenie 208 500 2006 - 2009

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád – Slanec. Stupeň dokumentácie: Zámer na posudenie vplyvu na životné prostredie. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Inžinierska činnosť za účelom vydania územného rozhodnutia

17 Košice — Pereš a Vyšný Lorinčík — Prívod vody 600 000 2006 - 20010
18 Sady nad Torysou, Košická Polianka — Vodovod — rozšírenie 3 086 000 2006 - 2010
19 Vyšná Hutka, Nižná Hutka — Skupinový vodovod 2 535 000 2006 - 2010
20 Nižný Čaj, Vyšný Čaj, Olšovany — Skupinový vodovod 3 312 000 2006 - 2010
21 Valaliky, Geča — Skupinový vodovod 9 210 000 2006 - 2010
22 Košice — Juh — Skalná ulica — Vodovod 15 000 2006 - 2010
23 Košice — Juh — Mongolská ulica — Vodovod 23 500 2006 - 2010
24 Košice — Sever — Chrastie — Vodovod 137 000 2006 - 2010
25 Košice — Sever — Kostolianska ulica — Vodovod 623 500 2006 - 2010
26 Košice — Barca – Prívod vody II. etapa 575 000 2006 - 2010
27 Valaliky, Geča — Kanalizácia 4 436 000 2006 - 2010
28 Košice — Barca — Svetlá — Kanalizácia 120 000 2006 - 2010
29 Košice — Juh — Skalná ulica — Kanalizácia 39 000 2006 - 2010
30 Košice — Juh — Mongolská ulica — Kanalizácia 69 000 2006 - 2010
31 Košice — Sever — Kostolianska ulica — Kanalizácia 96 000 2006 - 2010
32 Košice — Sever — Chrastie — Kanalizácia 190 000 2006 - 2010
33 Košice — Sever — Ulica Na stráni — Kanalizácia 194 000 2006 - 2010
34

Žbince, Dúbravka, Hatalov, Vŕbnica — kanalizácia a ČOV.
Stupeň dokumentácie: Projektová dokumentácia zmeny stavby pred dokončením a projektová dokumentácia pre realizáciu

6 600 000 2008 - 2009
35

Trebišov — prepojenie vodovodných systémov.
Stupeň dokumentácie: Projektová dokumentáciapre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

4 000 000 2008 - 2009
36

Odkanalizovanie v aglomerácii Rožňava, Mestská časť Nadabula a Rožňavská Baňa.
Stupeň dokumentácie: Projektová dokumentáciapre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

3 200 000 2009 - 2010
37

Drienov — Šarišské Bohdanovce — Nová Polhora 1 — kanalizácia a ČOV.
Stupeň dokumentácie: Projektová dokumentáciapre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

14 000 000 2009 - 2010
38

Trebišov — odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV.
Stupeň dokumentácie: Projektová dokumentáciapre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

8 000 000 2009 - 2010
39

Zlatá Idka — záchyt prameňa.
Stupeň dokumentácie: Projektová dokumentáciapre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

283 000 2010
40

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva.
Stupeň dokumentácie: Žiadosť o finančné prostriedky z Kohézneho fondu

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva.
Stupeň dokumentácie: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Inžinierska činnosť za účelom vydania stavebného povolenia. Projektová dokumentácia pre realizáciu.

283 000 2010
41 Veľká Ida — Kanalizácia — rozšírenie 6 618 000 2009 - 2011
42 Jasov — Kanalizácia 6 590 000 2009 - 2011
43 Moldava nad Bodvou — ČOV — zvýšenie kapacity 7 452 000 2009 - 2011
44 Turňa nad Bodvou — Kanalizácia 3 731 000 2009 - 2011
45 Poproč — Kanalizácia — rozšírenie 4 918 000 2009 - 2011
46 Medzev — Kanalizácia — rozšírenie 4 945 000 2009 - 2011
47 Moldava nad Bodvou — časť Budulov — Kanalizácia — rozšírenie 344 000 2009 - 2011
48 Medzev — Vodovod — rozšírenie 636 000 2009 - 2011
49 Mokrance — Vodovod — rozšírenie 1 506 800 2009 - 2011
50 Paňovce, Čečejovce — Seleška — Vodovod 2 872 000 2009 - 2011
51 V. Klatov, N. Klatov — Skupinový vodovod 2 870 000 2009 - 2011
52 Jasov — Kanalizácia 7 032 000 2009 - 2011
53 Šemša, Hodkovce, Nováčany — Skupinový vodovod 4 700 000 2009 - 2011
54 Janík — Vodovod — rozšírenie 1 494 000 2009 - 2011
55 Obce údolia Kaňapty — Skupinový vodovod — rozšírenie 3 352 000 2009 - 2011
56 Cestice – časť Dobogov — Vodovod — rozšírenie 208 500 2009 - 2011

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád – Slanec.
Stupeň dokumentácie: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Inžinierska činnosť za účelom vydania stavebného povolenia. Projektová dokumentácia pre realizáciu.

57 Košice — Pereš a Vyšný Lorinčík — Prívod vody 600 000 2009 - 2011
58 Sady nad Torysou, Košická Polianka — Vodovod — rozšírenie 3 086 000 2009 - 2011
59 Vyšná Hutka, Nižná Hutka — Skupinový vodovod 2 535 000 2009 - 2011
60 Valaliky, Geča — Skupinový vodovod 9 210 000 2009 - 2011
61 Valaliky, Geča — Kanalizácia 4 436 000 2009 - 2011
62 Košice — Barca — Svetlá — Kanalizácia 120 000 2009 - 2011
63

Trebišov — odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV.
Stupeň dokumentácie: Projektová dokumentáciapre pre realizáciu stavby

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva.
Stupeň dokumentácie: Tendrová dokumentácia

8 000 000 2011
64 Veľká Ida — Kanalizácia — rozšírenie 6 618 000 2011
65 Jasov — Kanalizácia 7 974 000 2011
66 Moldava nad Bodvou — ČOV — zvýšenie kapacity 7 452 000 2011
67 Turňa nad Bodvou — Kanalizácia 3 731 000 2011
68 Poproč — Kanalizácia — rozšírenie 4 918 000 2011
69 Medzev — Kanalizácia — rozšírenie 5 942 000 2011
70 Medzev — Vodovod — rozšírenie 756 000 2011
71 Mokrance — Vodovod — rozšírenie 1 506 800 2011
72 Paňovce, Čečejovce — Seleška — Vodovod 2 872 000 2011
73 V. Klatov, N. Klatov — Skupinový vodovod 2 870 000 2011
74 Jasov — Kanalizácia 7 032 000 2011
75 Šemša, Hodkovce, Nováčany — Skupinový vodovod 5 644 000 2011
76 Janík — Vodovod — rozšírenie 1 494 000 2011
77 Obce údolia Kaňapty — Skupinový vodovod — rozšírenie 3 352 000 2011
78 Cestice – časť Dobogov — Vodovod — rozšírenie 208 500 2011

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád – Slanec.
Stupeň dokumentácie: Tendrová dokumentácia

79 Valaliky, Geča — Kanalizácia 4 436 000 2012
80 Košice — Barca — Svetlá — Kanalizácia 120 000 2012
č.: 1
Spracovaná dokumentácia: Veľká Ida — Kanalizácia — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 6 618 000
rok spracovania: 2006 - 2009
č.: 2
Spracovaná dokumentácia: Jasov — Kanalizácia
investičný náklad* v EUR: 7 365 000
rok spracovania: 2006 - 2009
č.: 3
Spracovaná dokumentácia: Moldava nad Bodvou — ČOV — zvýšenie kapacity
investičný náklad* v EUR: 7 452 000
rok spracovania: 2006 - 2009
č.: 4
Spracovaná dokumentácia: Turňa nad Bodvou — Kanalizácia
investičný náklad* v EUR: 3 731 000
rok spracovania: 2006 - 2009
č.: 5
Spracovaná dokumentácia: Poproč — Kanalizácia — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 4 918 000
rok spracovania: 2006 - 2009
č.: 6
Spracovaná dokumentácia: Medzev — Kanalizácia — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 5 600 000
rok spracovania: 2006 - 2009
č.: 7
Spracovaná dokumentácia: Moldava nad Bodvou — časť Budulov — Kanalizácia — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 424 000
rok spracovania: 2006 - 2009
č.: 8
Spracovaná dokumentácia: Medzev — Vodovod — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 723 000
rok spracovania: 2006 - 2009
č.: 9
Spracovaná dokumentácia: Mokrance — Vodovod — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 1 506 800
rok spracovania: 2006 - 2009
č.: 10
Spracovaná dokumentácia: Paňovce, Čečejovce — Seleška — Vodovod
investičný náklad* v EUR: 2 872 000
rok spracovania: 2006 - 2009
č.: 11
Spracovaná dokumentácia: V. Klatov, N. Klatov — Skupinový vodovod
investičný náklad* v EUR: 2 870 000
rok spracovania: 2006 - 2009
č.: 12
Spracovaná dokumentácia: Jasov — Kanalizácia
investičný náklad* v EUR: 7 032 000
rok spracovania: 2006 - 2009
č.: 13
Spracovaná dokumentácia: Šemša, Hodkovce, Nováčany — Skupinový vodovod
investičný náklad* v EUR: 5 388 000
rok spracovania: 2006 - 2009
č.: 14
Spracovaná dokumentácia: Janík — Vodovod — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 1 494 000
rok spracovania: 2006 - 2009
č.: 15
Spracovaná dokumentácia: Obce údolia Kaňapty — Skupinový vodovod — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 3 352 000
rok spracovania: 2006 - 2009
č.: 16
Spracovaná dokumentácia: Cestice – časť Dobogov — Vodovod — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 208 500
rok spracovania: 2006 - 2009

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád – Slanec. Stupeň dokumentácie: Zámer na posudenie vplyvu na životné prostredie. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Inžinierska činnosť za účelom vydania územného rozhodnutia

č.: 17
Spracovaná dokumentácia: Košice — Pereš a Vyšný Lorinčík — Prívod vody
investičný náklad* v EUR: 600 000
rok spracovania: 2006 - 20010
č.: 18
Spracovaná dokumentácia: Sady nad Torysou, Košická Polianka — Vodovod — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 3 086 000
rok spracovania: 2006 - 2010
č.: 19
Spracovaná dokumentácia: Vyšná Hutka, Nižná Hutka — Skupinový vodovod
investičný náklad* v EUR: 2 535 000
rok spracovania: 2006 - 2010
č.: 20
Spracovaná dokumentácia: Nižný Čaj, Vyšný Čaj, Olšovany — Skupinový vodovod
investičný náklad* v EUR: 3 312 000
rok spracovania: 2006 - 2010
č.: 21
Spracovaná dokumentácia: Valaliky, Geča — Skupinový vodovod
investičný náklad* v EUR: 9 210 000
rok spracovania: 2006 - 2010
č.: 22
Spracovaná dokumentácia: Košice — Juh — Skalná ulica — Vodovod
investičný náklad* v EUR: 15 000
rok spracovania: 2006 - 2010
č.: 23
Spracovaná dokumentácia: Košice — Juh — Mongolská ulica — Vodovod
investičný náklad* v EUR: 23 500
rok spracovania: 2006 - 2010
č.: 24
Spracovaná dokumentácia: Košice — Sever — Chrastie — Vodovod
investičný náklad* v EUR: 137 000
rok spracovania: 2006 - 2010
č.: 25
Spracovaná dokumentácia: Košice — Sever — Kostolianska ulica — Vodovod
investičný náklad* v EUR: 623 500
rok spracovania: 2006 - 2010
č.: 26
Spracovaná dokumentácia: Košice — Barca – Prívod vody II. etapa
investičný náklad* v EUR: 575 000
rok spracovania: 2006 - 2010
č.: 27
Spracovaná dokumentácia: Valaliky, Geča — Kanalizácia
investičný náklad* v EUR: 4 436 000
rok spracovania: 2006 - 2010
č.: 28
Spracovaná dokumentácia: Košice — Barca — Svetlá — Kanalizácia
investičný náklad* v EUR: 120 000
rok spracovania: 2006 - 2010
č.: 29
Spracovaná dokumentácia: Košice — Juh — Skalná ulica — Kanalizácia
investičný náklad* v EUR: 39 000
rok spracovania: 2006 - 2010
č.: 30
Spracovaná dokumentácia: Košice — Juh — Mongolská ulica — Kanalizácia
investičný náklad* v EUR: 69 000
rok spracovania: 2006 - 2010
č.: 31
Spracovaná dokumentácia: Košice — Sever — Kostolianska ulica — Kanalizácia
investičný náklad* v EUR: 96 000
rok spracovania: 2006 - 2010
č.: 32
Spracovaná dokumentácia: Košice — Sever — Chrastie — Kanalizácia
investičný náklad* v EUR: 190 000
rok spracovania: 2006 - 2010
č.: 33
Spracovaná dokumentácia: Košice — Sever — Ulica Na stráni — Kanalizácia
investičný náklad* v EUR: 194 000
rok spracovania: 2006 - 2010
č.: 34
Spracovaná dokumentácia:

Žbince, Dúbravka, Hatalov, Vŕbnica — kanalizácia a ČOV.
Stupeň dokumentácie: Projektová dokumentácia zmeny stavby pred dokončením a projektová dokumentácia pre realizáciu


investičný náklad* v EUR: 6 600 000
rok spracovania: 2008 - 2009
č.: 35
Spracovaná dokumentácia:

Trebišov — prepojenie vodovodných systémov.
Stupeň dokumentácie: Projektová dokumentáciapre územné rozhodnutie a stavebné povolenie


investičný náklad* v EUR: 4 000 000
rok spracovania: 2008 - 2009
č.: 36
Spracovaná dokumentácia:

Odkanalizovanie v aglomerácii Rožňava, Mestská časť Nadabula a Rožňavská Baňa.
Stupeň dokumentácie: Projektová dokumentáciapre územné rozhodnutie a stavebné povolenie


investičný náklad* v EUR: 3 200 000
rok spracovania: 2009 - 2010
č.: 37
Spracovaná dokumentácia:

Drienov — Šarišské Bohdanovce — Nová Polhora 1 — kanalizácia a ČOV.
Stupeň dokumentácie: Projektová dokumentáciapre územné rozhodnutie a stavebné povolenie


investičný náklad* v EUR: 14 000 000
rok spracovania: 2009 - 2010
č.: 38
Spracovaná dokumentácia:

Trebišov — odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV.
Stupeň dokumentácie: Projektová dokumentáciapre územné rozhodnutie a stavebné povolenie


investičný náklad* v EUR: 8 000 000
rok spracovania: 2009 - 2010
č.: 39
Spracovaná dokumentácia:

Zlatá Idka — záchyt prameňa.
Stupeň dokumentácie: Projektová dokumentáciapre územné rozhodnutie a stavebné povolenie


investičný náklad* v EUR: 283 000
rok spracovania: 2010
č.: 40
Spracovaná dokumentácia:

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva.
Stupeň dokumentácie: Žiadosť o finančné prostriedky z Kohézneho fondu

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva.
Stupeň dokumentácie: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Inžinierska činnosť za účelom vydania stavebného povolenia. Projektová dokumentácia pre realizáciu.


investičný náklad* v EUR: 283 000
rok spracovania: 2010
č.: 41
Spracovaná dokumentácia: Veľká Ida — Kanalizácia — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 6 618 000
rok spracovania: 2009 - 2011
č.: 42
Spracovaná dokumentácia: Jasov — Kanalizácia
investičný náklad* v EUR: 6 590 000
rok spracovania: 2009 - 2011
č.: 43
Spracovaná dokumentácia: Moldava nad Bodvou — ČOV — zvýšenie kapacity
investičný náklad* v EUR: 7 452 000
rok spracovania: 2009 - 2011
č.: 44
Spracovaná dokumentácia: Turňa nad Bodvou — Kanalizácia
investičný náklad* v EUR: 3 731 000
rok spracovania: 2009 - 2011
č.: 45
Spracovaná dokumentácia: Poproč — Kanalizácia — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 4 918 000
rok spracovania: 2009 - 2011
č.: 46
Spracovaná dokumentácia: Medzev — Kanalizácia — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 4 945 000
rok spracovania: 2009 - 2011
č.: 47
Spracovaná dokumentácia: Moldava nad Bodvou — časť Budulov — Kanalizácia — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 344 000
rok spracovania: 2009 - 2011
č.: 48
Spracovaná dokumentácia: Medzev — Vodovod — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 636 000
rok spracovania: 2009 - 2011
č.: 49
Spracovaná dokumentácia: Mokrance — Vodovod — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 1 506 800
rok spracovania: 2009 - 2011
č.: 50
Spracovaná dokumentácia: Paňovce, Čečejovce — Seleška — Vodovod
investičný náklad* v EUR: 2 872 000
rok spracovania: 2009 - 2011
č.: 51
Spracovaná dokumentácia: V. Klatov, N. Klatov — Skupinový vodovod
investičný náklad* v EUR: 2 870 000
rok spracovania: 2009 - 2011
č.: 52
Spracovaná dokumentácia: Jasov — Kanalizácia
investičný náklad* v EUR: 7 032 000
rok spracovania: 2009 - 2011
č.: 53
Spracovaná dokumentácia: Šemša, Hodkovce, Nováčany — Skupinový vodovod
investičný náklad* v EUR: 4 700 000
rok spracovania: 2009 - 2011
č.: 54
Spracovaná dokumentácia: Janík — Vodovod — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 1 494 000
rok spracovania: 2009 - 2011
č.: 55
Spracovaná dokumentácia: Obce údolia Kaňapty — Skupinový vodovod — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 3 352 000
rok spracovania: 2009 - 2011
č.: 56
Spracovaná dokumentácia: Cestice – časť Dobogov — Vodovod — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 208 500
rok spracovania: 2009 - 2011

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád – Slanec.
Stupeň dokumentácie: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Inžinierska činnosť za účelom vydania stavebného povolenia. Projektová dokumentácia pre realizáciu.

č.: 57
Spracovaná dokumentácia: Košice — Pereš a Vyšný Lorinčík — Prívod vody
investičný náklad* v EUR: 600 000
rok spracovania: 2009 - 2011
č.: 58
Spracovaná dokumentácia: Sady nad Torysou, Košická Polianka — Vodovod — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 3 086 000
rok spracovania: 2009 - 2011
č.: 59
Spracovaná dokumentácia: Vyšná Hutka, Nižná Hutka — Skupinový vodovod
investičný náklad* v EUR: 2 535 000
rok spracovania: 2009 - 2011
č.: 60
Spracovaná dokumentácia: Valaliky, Geča — Skupinový vodovod
investičný náklad* v EUR: 9 210 000
rok spracovania: 2009 - 2011
č.: 61
Spracovaná dokumentácia: Valaliky, Geča — Kanalizácia
investičný náklad* v EUR: 4 436 000
rok spracovania: 2009 - 2011
č.: 62
Spracovaná dokumentácia: Košice — Barca — Svetlá — Kanalizácia
investičný náklad* v EUR: 120 000
rok spracovania: 2009 - 2011
č.: 63
Spracovaná dokumentácia:

Trebišov — odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV.
Stupeň dokumentácie: Projektová dokumentáciapre pre realizáciu stavby

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva.
Stupeň dokumentácie: Tendrová dokumentácia


investičný náklad* v EUR: 8 000 000
rok spracovania: 2011
č.: 64
Spracovaná dokumentácia: Veľká Ida — Kanalizácia — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 6 618 000
rok spracovania: 2011
č.: 65
Spracovaná dokumentácia: Jasov — Kanalizácia
investičný náklad* v EUR: 7 974 000
rok spracovania: 2011
č.: 66
Spracovaná dokumentácia: Moldava nad Bodvou — ČOV — zvýšenie kapacity
investičný náklad* v EUR: 7 452 000
rok spracovania: 2011
č.: 67
Spracovaná dokumentácia: Turňa nad Bodvou — Kanalizácia
investičný náklad* v EUR: 3 731 000
rok spracovania: 2011
č.: 68
Spracovaná dokumentácia: Poproč — Kanalizácia — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 4 918 000
rok spracovania: 2011
č.: 69
Spracovaná dokumentácia: Medzev — Kanalizácia — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 5 942 000
rok spracovania: 2011
č.: 70
Spracovaná dokumentácia: Medzev — Vodovod — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 756 000
rok spracovania: 2011
č.: 71
Spracovaná dokumentácia: Mokrance — Vodovod — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 1 506 800
rok spracovania: 2011
č.: 72
Spracovaná dokumentácia: Paňovce, Čečejovce — Seleška — Vodovod
investičný náklad* v EUR: 2 872 000
rok spracovania: 2011
č.: 73
Spracovaná dokumentácia: V. Klatov, N. Klatov — Skupinový vodovod
investičný náklad* v EUR: 2 870 000
rok spracovania: 2011
č.: 74
Spracovaná dokumentácia: Jasov — Kanalizácia
investičný náklad* v EUR: 7 032 000
rok spracovania: 2011
č.: 75
Spracovaná dokumentácia: Šemša, Hodkovce, Nováčany — Skupinový vodovod
investičný náklad* v EUR: 5 644 000
rok spracovania: 2011
č.: 76
Spracovaná dokumentácia: Janík — Vodovod — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 1 494 000
rok spracovania: 2011
č.: 77
Spracovaná dokumentácia: Obce údolia Kaňapty — Skupinový vodovod — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 3 352 000
rok spracovania: 2011
č.: 78
Spracovaná dokumentácia: Cestice – časť Dobogov — Vodovod — rozšírenie
investičný náklad* v EUR: 208 500
rok spracovania: 2011

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád – Slanec.
Stupeň dokumentácie: Tendrová dokumentácia

č.: 79
Spracovaná dokumentácia: Valaliky, Geča — Kanalizácia
investičný náklad* v EUR: 4 436 000
rok spracovania: 2012
č.: 80
Spracovaná dokumentácia: Košice — Barca — Svetlá — Kanalizácia
investičný náklad* v EUR: 120 000
rok spracovania: 2012

NAPÍŠTE NÁM

Mali by ste záujem o poradenstvo alebo naše služby?

Kontaktujte nás